Click to order
Ваше замовлення
Total: 
Імя та прізвище
E-mail
Телефон

Політика конфіденційності

Політика щодо обробки персональних даних
1. Загальні положення

Політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних" і визначає порядок обробки персональних даних і заходи по забезпеченню безпеки персональних даних СПД Пучиним М.Ф. (далі - Оператор).

1. Оператор ставить собі за важливу мету і вимогу здійснення своєї діяльності забезпечення прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисті прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

2. Нинішня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайта http://www.pohod100.com.

2. Основні поняття, використовувані в політиці

1. Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

2. Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

3. Веб-сайт - сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також ЕОМ і баз даних, які забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою htt://www.pohod100.com;

4. Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, які містяться в базах даних, та інформаційних технологій й технічних засобів, які забезпечують їх обробку;

5. Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачу або іншому суб'єкту персональних даних ;

6. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, записування, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передавання (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних ;7. Оператор - державний орган, орган місцевого самоврядування, юридична або фізична особа, яка самостійно або разом з іншими особами організовує і(або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що проводяться з персональними даними ;

8. Персональні дані - будь-яка інформація, що прямо або побічно належить визначеному або тому, що визначається, Користувачу веб-сайта http://www.pohod100.com ;

9. Користувач - будь-який відвідувач веб-сайта http://www.pohod100.com ;

10. Надання персональних даних - дії, направлені на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб ;

Главная

pohod100.com11. Розповсюдження персональних даних - будь-які дії, направлені на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або для ознайомлення з персональними даними невизначеного кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом ;12. Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на території іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;

13. Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і(або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.3. Оператор може обробляти наступні персональні дані користувача

1. Прізвище, ім'я, по батькові ;

2. Електронну адресу ;

3. Номери телефонів ;

4. Також на сайті здійснюється збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т. ч. файлів "cookie") за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика/Яндекс Метрика та інших) ;

5. Вищезазначені дані далі в тексті Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.4. Цілі обробки персональних даних

1. Ціль обробки персональних даних Користувача - інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів; укладання, виконання, припинення цивільно-правових договорів, надання Користувачу доступу до сервісів, інформації і/або матеріалів, які знаходяться на веб-сайті.

2. Також Оператор має право надсилати повідомлення про нові продукти і послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, відправивши Оператору лист за електронною адресою пошти pohod100km@gmail.com з позначкою "Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги, різні події".

3. Знеособлення дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайта та його змісту.


5. Правові підстави обробки персональних даних

1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки у випадку їх заповнення і/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, які розміщені на сайті http://www.pohod100.com. Заповнюючи відповідні форми і/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з даною Політикою.

2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів "cookie" і використання технології JavaScript).

Главная

pohod100.com


6. Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпечність персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для повного виконання чинного законодавства в галузі захисту персональних даних.

1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і здійснює заходи, які виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких обставин не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з дотриманням чинного законодавства.

3. У випадку виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом надсилання Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора Pohod100km@gmail.com з позначенням "Актуалізація персональних даних".

4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент може відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення електронною поштою на електронну адресу Оператора pohod100km@gmail.com з позначенням "Відклик згоди на обробку персональних даних".


7. Транскордонна передача персональних даних

1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземна держава, на територію якої передбачається здійснення передачі персональних даних, забезпечує надійний захист суб' єктів персональних даних.

2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідає вищезазначеним вимогам, може здійснюватися лише у випадку наявності згоди у письмовій формі суб' єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних і/або виконання договору, стороною якого є суб' єкт персональних даних.

8. Прикінцеві положення

1. Користувач може отримати будь - які роз'яснення по запитаннях, що відносяться до обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти pohod100km@gmail.com.

2. У даному документі будуть відображені будь-які зміни обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розміщена в мережі Інтернет за адресою http://www.pohod100.com.

1. Загальні положення

Політика обробки персональних даних складена відповідно до вимог Закону України "Про захист персональних даних" і визначає порядок обробки персональних даних і заходи по забезпеченню безпеки персональних даних СПД Пучиним М.Ф. (далі - Оператор).

1. Оператор ставить собі за важливу мету і вимогу здійснення своєї діяльності забезпечення прав і свобод людини і громадянина при обробці його персональних даних, в тому числі захисті прав на недоторканність приватного життя, особисту і сімейну таємницю.

2. Нинішня політика Оператора щодо обробки персональних даних (далі - Політика) застосовується до всієї інформації, яку Оператор може отримати про відвідувачів веб-сайта http://www.pohod100.com.

2. Основні поняття, використовувані в політиці

1. Автоматизована обробка персональних даних - обробка персональних даних за допомогою засобів обчислювальної техніки;

2. Блокування персональних даних - тимчасове припинення обробки персональних даних (за винятком випадків, якщо обробка необхідна для уточнення персональних даних);

3. Веб-сайт - сукупність графічних та інформаційних матеріалів, а також ЕОМ і баз даних, які забезпечують їх доступність в мережі інтернет за мережевою адресою htt://www.pohod100.com;

4. Інформаційна система персональних даних - сукупність персональних даних, які містяться в базах даних, та інформаційних технологій й технічних засобів, які забезпечують їх обробку;

5. Знеособлення персональних даних - дії, в результаті яких неможливо визначити без використання додаткової інформації належність персональних даних конкретному Користувачу або іншому суб'єкту персональних даних ;

6. Обробка персональних даних - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), які здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, записування, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), витяг, використання, передавання (розповсюдження, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних ;7. Оператор - державний орган, орган місцевого самоврядування, юридична або фізична особа, яка самостійно або разом з іншими особами організовує і(або) здійснює обробку персональних даних, а також визначає мету обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що проводяться з персональними даними ;

8. Персональні дані - будь-яка інформація, що прямо або побічно належить визначеному або тому, що визначається, Користувачу веб-сайта http://www.pohod100.com ;

9. Користувач - будь-який відвідувач веб-сайта http://www.pohod100.com ;

10. Надання персональних даних - дії, направлені на розкриття персональних даних певній особі або певному колу осіб ;

Главная

pohod100.com11. Розповсюдження персональних даних - будь-які дії, направлені на розкриття персональних даних невизначеному колу осіб (передача персональних даних) або для ознайомлення з персональними даними невизначеного кола осіб, в тому числі оприлюднення персональних даних в засобах масової інформації, розміщення в інформаційно-телекомунікаційних мережах або надання доступу до персональних даних будь-яким іншим способом ;12. Транскордонна передача персональних даних - передача персональних даних на території іноземної держави органу влади іноземної держави, іноземній фізичній або іноземній юридичній особі;

13. Знищення персональних даних - будь-які дії, в результаті яких персональні дані знищуються безповоротно з неможливістю подальшого відновлення змісту персональних даних в інформаційній системі персональних даних і(або) в результаті яких знищуються матеріальні носії персональних даних.3. Оператор може обробляти наступні персональні дані користувача

1. Прізвище, ім'я, по батькові ;

2. Електронну адресу ;

3. Номери телефонів ;

4. Також на сайті здійснюється збір та обробка знеособлених даних про відвідувачів (в т. ч. файлів "cookie") за допомогою сервісів інтернет-статистики (Гугл Аналітика/Яндекс Метрика та інших) ;

5. Вищезазначені дані далі в тексті Політики об'єднані загальним поняттям Персональні дані.4. Цілі обробки персональних даних

1. Ціль обробки персональних даних Користувача - інформування Користувача за допомогою відправки електронних листів; укладання, виконання, припинення цивільно-правових договорів, надання Користувачу доступу до сервісів, інформації і/або матеріалів, які знаходяться на веб-сайті.

2. Також Оператор має право надсилати повідомлення про нові продукти і послуги, спеціальні пропозиції та різні події. Користувач завжди може відмовитися від отримання інформаційних повідомлень, відправивши Оператору лист за електронною адресою пошти pohod100km@gmail.com з позначкою "Відмова від повідомлень про нові продукти і послуги, різні події".

3. Знеособлення дані Користувачів, які збираються за допомогою сервісів інтернет-статистики, служать для збору інформації про дії Користувачів на сайті, покращення якості сайта та його змісту.


5. Правові підстави обробки персональних даних

1. Оператор обробляє персональні дані Користувача тільки у випадку їх заповнення і/або відправки Користувачем самостійно через спеціальні форми, які розміщені на сайті http://www.pohod100.com. Заповнюючи відповідні форми і/або надсилаючи свої персональні дані Оператору, Користувач висловлює свою згоду з даною Політикою.

2. Оператор обробляє знеособлені дані про Користувача у випадку, якщо це дозволено в налаштуваннях браузера Користувача (включено збереження файлів "cookie" і використання технології JavaScript).

Главная

pohod100.com


6. Порядок збирання, зберігання, передачі та інших видів обробки персональних даних

Безпечність персональних даних, які обробляються Оператором, забезпечується шляхом реалізації правових, організаційних та технічних заходів, необхідних для повного виконання чинного законодавства в галузі захисту персональних даних.

1. Оператор забезпечує збереження персональних даних і здійснює заходи, які виключають доступ до персональних даних неуповноважених осіб.

2. Персональні дані Користувача ніколи, ні за яких обставин не будуть передані третім особам, за винятком випадків, пов'язаних з дотриманням чинного законодавства.

3. У випадку виявлення неточностей в персональних даних, Користувач може актуалізувати їх самостійно, шляхом надсилання Оператору повідомлення на адресу електронної пошти Оператора Pohod100km@gmail.com з позначенням "Актуалізація персональних даних".

4. Термін обробки персональних даних є необмеженим. Користувач може в будь-який момент може відкликати свою згоду на обробку персональних даних, надіславши Оператору повідомлення електронною поштою на електронну адресу Оператора pohod100km@gmail.com з позначенням "Відклик згоди на обробку персональних даних".


7. Транскордонна передача персональних даних

1. Оператор до початку здійснення транскордонної передачі даних зобов'язаний переконатися в тому, що іноземна держава, на територію якої передбачається здійснення передачі персональних даних, забезпечує надійний захист суб' єктів персональних даних.

2. Транскордонна передача персональних даних на території іноземних держав, що не відповідає вищезазначеним вимогам, може здійснюватися лише у випадку наявності згоди у письмовій формі суб' єкта персональних даних на транскордонну передачу його персональних даних і/або виконання договору, стороною якого є суб' єкт персональних даних.

8. Прикінцеві положення

1. Користувач може отримати будь - які роз'яснення по запитаннях, що відносяться до обробки його персональних даних, звернувшись до Оператора за допомогою електронної пошти pohod100km@gmail.com.

2. У даному документі будуть відображені будь-які зміни обробки персональних даних Оператором. Політика діє безстроково до заміни її новою версією.

3. Актуальна версія Політики у вільному доступі розміщена в мережі Інтернет за адресою http://www.pohod100.com.